Que hi fem?

La creació del Club respon a diversos factors:

  • A la voluntat dels professionals del marketing i de la comunicació d’Andorra de trobar-se amb la finalitat de realitzar intercanvis d’informació i d’experiències professionals.
  • A la intenció de compartir corporativament inquietuds amb altres col·lectius professionals o associatius nacionals i estrangers.
  • Per promocionar el Marketing i la Comunicació com a parcel·les tècniques i necessàries, en més o menys mesura, de qualsevol activitat empresarial, de gestió privada o pública prop dels organismes governamentals i públics, de la xarxa empresarial, dels mitjans de comunicació, dels consumidors i de la societat en general.