Què és el Club de Marketing d’Andorra?

El Club de Marketing d’Andorra (CMdA) és una associació que vol contribuir al desenvolupament de la cultura del màrqueting en les empreses i institucions com filosofia empresarial d’èxit.

El CMdA és un fòrum de professionals que intercanvien experiències i punts de vista sobre les tècniques del màrqueting i la comunicació, constituint per als seus socis una important font d’informació sobre totes les novetats i tendències referents al màrqueting.

Els objectius del CMdA són:

  • Fomentar l’activitat del màrqueting com filosofia i eina de gestió en l’àmbit empresarial.
  • Formar i capacitar als iniciats en les tècniques de màrqueting, així com perfeccionar el seu ús entre els professionals en la matèria.
  • Promoure l’intercanvi d’experiències i coneixements d’experts en l’àmbit del màrqueting i estrènyer relacions personals i professionals entre els socis del club de màrqueting.
  • Posar a l’abast de tots els socis els avanços en matèria d’I+D+i del món del màrqueting.
  • Posicionar al Principat d’Andorra com referent empresarial en aquesta àrea d’activitat.

Comments are closed.